• גדרה, ישראל
  • מפגשים בבית הלקוח או בכל מקום אחר אשר ייקבע מראש